Aksis.Policija

Aksis.policija je sveobuhvatna višeplatformna aplikacija za djelotvorno upravljanje kapacitetima MUP-a

Awesome Image

Aksis.Policija je razvijana u suradnji s MUP-om SBK intenzivno tri godine i obuhvaća upravljanje voznim parkom MUP-a, Servisnim nalozima, Popravcima, Dobavljačima dijelova, Trajnošću dijelova na vozilima, Obavijestima o isteku registracije i Periodičnih potvrda, Naručivanjem servisa, Putnim nalozima, Nalozima za službena putovanja i drugim administrativnim poslovima koji se tiču korištenja i održavanja voznog parka MUP-a. Aplikacija sadržava offline mapu BiH da bi se mogla koristiti u mreži MUP-a, bez izlaska na Internet, sa lokacijama svih patrola, njihovih radnih zadataka, ispisanih kazni na terenu, zaustavljenih vozila i drugih podataka iz radnog naloga.

LPR modul

Automatska detekcija neregistriranih vozila

Osim operativnog policijskog posla koji je pokriven korištenjem Mobilnih uređaja – tableta, na terenu, koji komuniciraju uživo s operativnim centrom putem Mobilne aplikacije za policijske radne naloge, te komuniciraju sa svojim nadređenima u PU i PS.

Aplikacija je povezana s kamerama na terenu koje detektiraju incidentne događaje kao što su kretanje neregistriranih vozila, kretanje vozača s nevažećim vozačkim dozvolama ili stranih vozila s neplaćenim kaznama, ukoliko postoji baza stranih incidentnih vozila u MUP-u. Detekcija se komunicira policjajcima na terenu, putem mobilne aplikacije u roku od 4 sekunde ako nema prekida u mreži, prema geolokaciji patrole koja je aktivna na terenu, kako bi mogli pravovremeno reagirati prema incidentnom vozilu. U slučaju propuštanja vozila, desktop aplikacija će ga ostaviti zabilježenim, s mogućnošću upućivanja prekršaja.

Pogodnosti implementacije
Aksis.Policija

 • PUTNI NALOZI S PRIJEĐENOM KILOMETRAŽOM VOZILA I VOZAČA
 • RADNI NALOZI POLICIJE
 • SERVISNI NALOZI VOZILA
 • NALOZI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA S PUTNIM RAČUNOM
 • INTERAKTIVNA MAPA BIH „OFFLINE“ S PRIKAZOM PATROLA I POZORNIKA UŽIVO
 • AUTOMATSKA DETEKCIJA NEREGISTRIRANIH VOZILA
 • AUTOMATSKA DETEKCIJA VLASNIKA S ISTEKLOM VOZAČKOM DOZVOLOM
 • OBRADA NALOGA U OKRUŽENJU AKSIS
 • JEDNOSTAVAN UVID U INCIDENTAN DOGAĐAJ
 • MOBILNA ANDROID APLIKACIJA
 • AUTOMATSKA PROVJERA VOZILA, VLASNIKA, BROJA ŠASIJE ILI REGISTARSKE OZNAKE
 • ALARMIRANJE PATROLE UŽIVO O INCIDENTNOM DOGAĐAJU S „PUSH“ OBAVIJESTI
 • AUTOMATSKA OBRADA OBAVIJESTI S PRINTOM O POČINJENOM PREKRŠAJU
 • ŠIFARNIK POSEBNIH ZADATAKA
 • ŠIFARNIK OPĆIH ZADATAKA
 • ŠIROKA MOGUĆNOST DEFINIRANJA OVLASTI KORIŠENJA APLIKACIJE

Želite li digitalizirati vaše poslovanje?